Kontakt

Bystrický prameň n.o.
Sv.Pia X. 1
84106 Bratislava

IČO: 45735891

DIČ: 2023346204

štatutár: Ing. Rastislav Mečiar

e-mail:rasto.meciar@gmail.com

Bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni a.s.

Číslo účtu :SK3009000000000635567713  

telefón: +421948 828 294

 

SENIOR TAXI: 

Ján Hasoň

 
telefón:+421949 828 293

 

Kontaktujte nás

Kontakt

Bystrický prameň n.o.
Sv.Pia X. 1
Bratislava
84106

+421 948 82 82 94

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode